Long Beach: The Scene - fatspike
Nautica shirt competition. I'm not fat, I'm just wearing 10 shirts.

Nautica shirt competition. I'm not fat, I'm just wearing 10 shirts.

long beachcontestsfun2007